Dejte si pozor na správné předání nemovitosti a šetřete svůj čas i peníze - Realitní kancelář Liberec a Liberecký kraj | RE/MAX Eso
13
05

Dejte si pozor na správné předání nemovitosti a šetřete svůj čas i peníze

Předání nemovitosti je závěrečným úkonem samotného prodeje. Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že už jen předáte klíče a máte hotovo, ve skutečnosti tomu tak úplně není.

Předání by mělo proběhnout správně, podle předem definovaného postupu. A zapomínat byste neměli ani na to, co následuje po něm. 

Pokud byste některou z náležitostí nesplnili, bude případně nutné uhradit náklady s tím spojené. Co je tedy ještě třeba splnit, než může být obchod považován za uzavřený? 

Předávací protokol je klíčem k bezproblémovému předání

Přesné datum předání nemovitosti je vhodné zmínit už v kupní smlouvě. Předávací protokol by měl kromě základních údajů o prodávajícím, kupujícím a nemovitosti obsahovat i specifikaci všeho, co nový vlastník spolu s nemovitostí získává. Zařazujeme sem nejen pozemek a další stavby (např. garáž, dílna), ale také konkrétní vybavení. Tedy třeba kuchyňské spotřebiče, zahradní nábytek nebo sekačku na trávu. Spolu s vybavením by měl kupující získat i záruční listy, pokud se s prodejcem nedohodne jinak. 

Důležitou položkou předávacího protokolu jsou i stavy vodoměru, plynoměru a elektroměru. Pokud tato položka chybí, může dojít k mnoha nedorozuměním, která povedou třeba i k nesprávnému vyměření doplatků bývalému či novému majiteli. Stavy měřidel jsou důležité i pro ukončení původní smlouvy prodávajícím a přepis služeb na nového majitele. S přepisem energií by měl vždy pomoci realitní makléř. 

Daňové povinnosti

Ještě donedávna čekala kupujícího po předání nemovitosti jedna povinnost. Bylo jí odvedení daně z nabytí nemovitosti, přičemž sazba daně z nabytí činila 4 % a bylo nutné ji uhradit do tří měsíců od nabytí nemovitosti. Minulý čas přitom používáme zcela záměrně. Daň se ruší, a to dokonce i zpětně. Nově se netýká všech kupujících, kteří nabyli nemovitost od prosince 2019

Jiná je ovšem situace u daně z nemovitosti, která je odváděna každoročně. Daň se platí vždy za celý kalendářní rok. Poplatník musí odevzdat daňové přiznání příslušnému finančnímu úřadu, a to do 31. ledna roku, za který daň odvádí (pokud platíte daň za rok 2022, je nutné odevzdat daňové přiznání do 31. ledna 2022). Daň platí vždy ten, kdo je k 1. lednu daného roku vlastníkem dle katastru nemovitostí

Samotnou platbu daně je třeba provést do 1. června. Pokud v následujících letech nedojde k žádné změně vlastnických práv či jiných skutečností, není nutné daňové přiznání opakovaně podávat, jen musíte pravidelně hradit vyměřenou daň. Výše daně se určuje dle typu, velikosti a polohy dané nemovitosti

I prodávajícího ještě jedna drobnost čeká. Měl by se totiž naopak z platby daně odhlásit. Standardně by sice měl finanční úřad tuto skutečnost zjistit z daňového přiznání kupujícího, pokud by však kupující daňové přiznání nepodal nebo by vznikla chyba v systému automatického odhlašování, malér by byl na světě. Vždy tedy raději sami uvědomte finanční úřad o změně. Neexistuje žádný předepsaný formulář, stačí tedy jen sepsat a podepsat vlastní oznámení

Daněmi už celý proces prodeje skutečně končí a všichni, kteří se ocitli v této fázi, mohou mít radost z úspěšně uzavřeného obchodu.

Nejčastější právní chyby

Zjistěte, s jakými dalšími právními chybami se při prodeji nemovitosti můžete setkat. Přehled těch nejčastějších najdete v našem e-booku.

Stáhnout e-book o právních chybách