Energeticky stitek

Co je PENB?

Energetický štítek (PENB) hodnotí, jaká je úroveň energetického hospodářství rodinného nebo bytového domu, tedy jaká je spotřeba energií a energetická náročnost budovy.

Hodnotí se na stupnici od A do G. Tyto ukazatele musí být uvedeny v inzerátu a dalších informačních a reklamních materiálech při prodeji a pronájmu.

Majitelé mají povinnost zajistit zpracování PENB a předložit ho zájemcům o koupi nebo pronájem před uzavřením smluv a předat při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy.

Povinnost zajistit štítek má vlastník rodinného domu nebo společenství vlastníků jednotek v budově bytového domu, kde se prodávaná či pronajímaná jednotka nachází (ne vlastník jednotky).

Co se hodnotí?

  • Vytápění

  • Zateplení domu

  • Ohřev teplé vody

  • Klimatizace (pokud je instalována)

  • Umělé osvětlení

  • Pomůžeme vám zajistit vypracování energetického štítku

Energeticky stitek budovy